13.03.2013r.

Nowy system gospodarki odpadami

Z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Główny nacisk nowego systemu położony jest na segregację odpadów, tak by możliwie jak najwięcej zostało przetworzone, a jak najmniej poddane składowaniu na wysypiskach.

Ustawa o utrzymanie czystości porządku w gminie, która reguluje ten system, obliguje gminę do przejęcia systemu odbioru i gospodarowania odpadów komunalnych. Gmina zobowiązana jest do zorganizowania przetargu, w którym zostanie wybrany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z całego miasta, a zatem od tej pory nie będzie konieczne zawieranie indywidualnych umów z firmami zajmującymi się wywozem śmieci.

W związku z powyższymi zmianami każdy właściciel nieruchomości zamieszkałych (zarząd MZBM, zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych, zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, właściciele kamienic, właściciele domków jednorodzinnych) oraz niezamieszkałych (zarządy ROD, właściciele garaży, właściciele niezrzeszonych ogrodów działkowych, sklepy, przedsiębiorstwa, firmy, budynki użyteczności publicznej) zobowiązani są do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Miejskim deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami nie powoduje automatycznego rozwiązania aktualnie obowiązującej umowy z przedsiębiorcą dotychczas wywożącym odpady. Umowy te powinny być osobiście wypowiedziane odpowiednio wcześniej, tak by przestały obowiązywać z dniem 1 lipca.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie