09.04.2013r.

Sprostowanie do broszury

Na następujących stronach Broszury informacyjnej

wkradły się błędy:

 

- na stronie 5 powinien być następujący zapis:

Miesięczną opłatę można uiścić przelewem na numer konta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wskazany na stronie internetowej www.swietochlowice.pl lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w następujących godzinach:

poniedziałki: 7.30 - 17.00

wtorki - czwartki: 7.30 - 15.30

piątki: 7.30 - 14.00

 

- na stronie 11 powinien być następujący zapis:

Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy:

• odpady zanieczyszczone np. tłusty papier;

• zużyte pieluchy jednorazowe oraz inne artykuły higieniczne;

• worki po cemencie, tapety, styropian.

Odpady kuchenne, biodegradowalne oraz zielone wrzucamy do specjalnego pojemnika na odpady biodegradowalne.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie