02.01.2014r.

Nowy numer konta bankowego

Osoby dokonujące przelewem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy o nowym numerze konta. Prosimy również o podanie w tytule przelewu następujących danych:

"opłata - odpady"; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości; adres nieruchomości, której opłata dotyczy; okres, za który opłata jest uiszczana (I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał)

 

Przykład:

"opłata - odpady", Jan Kowalski, Katowicka 2056, I i II kwartał

Numer konta:
Odpady Komunalne

19 1050 1243 1000 0024 0488 2496

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie