28.06.2013r.

Komunikat dotyczący ustawy śmieciowej

Urząd Miejski w Świętochłowicach informuje, że odbiór odpadów komunalnych na terenie naszego miasta do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego odbywać się będzie tak, jak do tej pory.

Przedsiębiorstwa obsługujące nasze miasto nadal będą odbierać odpady na zasadach dotychczasowych mimo wypowiedzianych umów, również z dotychczasową częstotliwością. Koszty wywozu odpadów komunalnych do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pokrywane będą przez gminę, na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Jednocześnie informujemy, że gmina dołoży wszelkich starań, aby pełne wdrożenie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpiło w możliwie krótkim terminie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania w tej sprawie, prosimy o kontakt z Wydziałem Ekologii i Gospodarki Odpadami (tel. 32 3491-884).

Przypominamy  również, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach pierwszą opłatę należy wnieść w terminie do 10 września 2013 roku.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie