29.11.2013r.

Zmiana stawki z 11,90 zł na 10 zł

Informujemy o obniżce opłaty za gospodarowanie odpadami, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013r.,  z 11,90 zł na 10 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku prowadzenia segregacji odpadów.

Wyżej wymieniona zmiana, zgodna z uchwałą nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wywołuje konieczność złożenia nowych deklaracji o wysokości opłat za odpady przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których deklarowana jest selektywna zbiórka odpadów.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie