31.03.2014r.

Nowe uchwały

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, iż marcu 2014r. weszły w życie następujące uchwały:

  1. Uchwała nr XLV/490/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.
  2. Uchwała nr XLV/492/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  3. Uchwała nr XLV/491/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

W związku z powyższym dla organizacji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp. oraz punktów handlowych lub usługowych w których zatrudnionych jest i przebywających na stanowisku pracy w czasie jednej zmiany nie więcej niż dwie osoby, minimalny pojemnik w jaki należy wyposażyć nieruchomość to worek 60l. (dotyczy tzw. „małej działalność gospodarczej” typu: krawiec, szef, zegarmistrz, złotnik, stomatolog, indywidualna praktyka lekarska, fotograf, optyk, itp.).

 

Opłata za worek 60l na odpady zmieszane wynosi:
16 zł – w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów
8 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

 

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wynosi: raz na miesiąc.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie