26.05.2014r.

Nowe wzory deklaracji

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, iż maju 2014r. weszła w życie następująca uchwała:

Uchwała nr XLVIII/523/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać ze strony: http://czyste.swietochlowice.pl/deklaracje.html oraz w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie