23.01.2015r.

Ważne. Zmiany w ustawie

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, iż w dniu 1 lutego 2015r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 87). Link do ustawy.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie