26.05.2015r.

Nowe uchwały

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, iż 26 maja 2015r. weszły w życie następujące uchwały:

Uchwała NR IX/78/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

Uchwała NR IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała NR IX/80/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie