05.01.2016r.

Nowe stawki

W związku z podjętą uchwałą  Rady  Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  21 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
INFORMUJEMY
że  od dnia  1 lutego 2016r. nastąpią zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W związku z powyższym zostaną do Państwa przesłane zawiadomienia o zmianie stawki oraz wysokości opłat za odbiór odpadów za rok 2016 dla Państwa nieruchomości

UPRZEJMIE PROSIMY O DOKONYWANIE PŁATNOŚCI DOPIERO  PO OTRZYMANIU WYŻEJ WYMIENIONEGO ZAWIADOMIENIA

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie