04.05.2016r.

Indywidualne numery konta

Urząd Miasta Świętochłowice uprzejmie informuje, że dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich księgowania na indywidualnych kartach kontowych został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności SIMP, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego. Stosowne zawiadomienia będą dostarczane właścicielom nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do skrzynek pocztowych w okresie od maja do czerwca 2016r.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie