30.09.2019r.

zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2019r. uchwały nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Referat Środowiska informuje o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych od 1 października 2019r. nowa stawka wynosi 18,90 zł miesięcznie na mieszkańca, jeżeli odpady są zbierania i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa stawka wynosi 38,00 zł miesięcznie na mieszkańca.


Nowe stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynoszą od 1 października 2019r. odpowiednio:


1.   jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
•    za worek o pojemności 60 l – 15,00 zł
•    za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 27,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 240 l – 45,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 1100 l – 162,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 5000 l – 720,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 7000 l – 900,00 zł


2.   jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
•    za worek o pojemności 60 l – 30,00 zł
•    za pojemnik  lub worek o pojemności 120 l – 54,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 240 l – 90,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 1100 l – 324,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 5000 l – 1440,00 zł
•    za pojemnik o pojemności 7000 l – 1800,00 zł


Ponadto od 1 stycznia 2020r. stawka za odbiór odpadów komunalnych od właściciela garażu wynosi 1 zł/miesiąc (12 zł/rok). Odpady komunalne z garaży będą odbierane trzykrotnie w ciągu roku.

Treść uchwały dostępna jest w zakładce Ustawy i akty prawne.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie