02.01.2020r.

zmiana stawek - garaże, ogródki

W związku z Uchwałą Nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właściciela garażu stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2020 r. wynosi 1,0 zł/miesiąc tj. 12 zł/rok.

Odpady komunalne z garaży będą odbierane trzykrotnie w ciągu roku zgodnie z harmonogramem tj:
18 marca 2020
22 lipca 2020
28 października 2020

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.


W związku z Uchwałą Nr XXIII/168/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka opłaty za w/w nieruchomość wynosi 72 zł/rok w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (nie dotyczy działek zrzeszonych w ROD).

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie