25.05.2020r.

Zmiana wysokości opłaty

Zgodnie z uchwałą Uchwała Nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od dnia 1 lipca 2020r. stawka opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynosi 26,50 zł miesięcznie.

[pokaż wszystkie aktualności]

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie