Terminy i wysokości opłat

Terminy płatności

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:


   • za I kwartał do 10 marca danego roku,
   • za II kwartał do 10 czerwca danego roku,
   • za III kwartał do 10 września danego roku,
   • za IV kwartał do 10 grudnia danego roku.

 

Osoby dokonujące przelewem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o podanie w tytule przelewu następujących danych:

"opłata - odpady"; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości; adres nieruchomości, której opłata dotyczy; okres, za który opłata jest uiszczana (I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał)

 

Przykład:

"opłata - odpady", Jan Kowalski, Katowicka 2056, I i II kwartał

Numer konta:
Odpady Komunalne
26 1020 2313 0000 3402 0574 0560

Powyższy numer konta dotyczy opłat za usługi dodatkowe (worki BIG-BAG, kontenery na wielkie gabaryty lub gruz). Opłaty za odpady komunalne prosimy wnosić na Indywidualne Rachunki Bankowe. W przypadku braku takiego numeru prosimy o kontakt.

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach czynna jest w następujących godzinach:


   • poniedziałki: 7.00 - 17.00
   • wtorki - czwartki: 7.00 - 15.00
   • piątki: 7.00 - 14.00

 AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
(od dnia 01.10.2019)

Nieruchomości zamieszkałe

W Świętochłowicach będą obowiązywały dwie stawki:

w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:
18,90 zł od mieszkańca

w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów:
38,00 zł od mieszkańca


Nieruchomości niezamieszkałe
(sklepy, przedsiębiorstwa, firmy)

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika:


   •   120 l – 27,00 zł;
   •   240 l – 45,00 zł;
   • 1100 l – 162,00 zł;
   • 5000 l – 720,00 zł;
   • 7000 l – 900,00 zł;
za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 27,00 zł.
za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 15,00 zł.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika wynosi:


   •   120 l – 54,00 zł;
   •   240 l – 90,00 zł;
   • 1100 l – 324,00 zł;
   • 5000 l – 1440,00 zł;
   • 7000 l – 1800,00 zł;
za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 54,00 zł.
za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 30,00 zł.


Nieruchomości niezamieszkałe
(ogrody działkowe)

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 48zł/rok,
2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogródków działkowych - 48 zł/rok.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 96 zł/rok,
2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogródków działkowych - 96zł/rok.


Garaże

Od właściciela garażu stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2019 r. wynosi 0,5 zł/miesiąc. Odpady komunalne z garaży będą odbierane trzykrotnie w ciągu roku.

Od właściciela garażu stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2020 r. wynosi 1,0 zł/miesiąc. Odpady komunalne z garaży będą odbierane trzykrotnie w ciągu roku.

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie