Terminy i wysokości opłat

Terminy płatności

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:


   • za I kwartał do 10 marca danego roku,
   • za II kwartał do 10 czerwca danego roku,
   • za III kwartał do 10 września danego roku,
   • za IV kwartał do 10 grudnia danego roku.

 

Osoby dokonujące przelewem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o podanie w tytule przelewu następujących danych:

"opłata - odpady"; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości; adres nieruchomości, której opłata dotyczy; okres, za który opłata jest uiszczana (I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał)

 

Przykład:

"opłata - odpady", Jan Kowalski, Katowicka 2056, I i II kwartał

Numer konta:
Odpady Komunalne
26 1020 2313 0000 3402 0574 0560

Powyższy numer konta dotyczy opłat za usługi dodatkowe (worki BIG-BAG, kontenery na wielkie gabaryty lub gruz). Opłaty za odpady komunalne prosimy wnosić na Indywidualne Rachunki Bankowe. W przypadku braku takiego numeru prosimy o kontakt.

 

 AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
(od dnia 01.07.2020)

Nieruchomości zamieszkałe

W Świętochłowicach będą obowiązywały dwie stawki:

w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:
26,50 zł od mieszkańca

w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów:
53 zł od mieszkańca


Nieruchomości niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(od dnia 08.01.2021)


   •   120 l – 6,30 zł;
   •   240 l – 12,60 zł;
   • 1100 l – 58,20 zł;
za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 18,10 zł.
za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 9,00 zł.

W przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:


   •   120 l – 12,60 zł;
   •   240 l – 25,20 zł;
   • 1100 l – 116,40 zł;
za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 36,20 zł.
za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 18,00 zł.


Nieruchomości niezamieszkałe
(ogrody działkowe)

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 72zł/rok,
2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 72 zł/rok.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 144 zł/rok,
2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 144 zł/rok.

Śmieci segregowanie
to modne zachowanie