+ AA + Kontrast Ikona Śląska karta usług publicznych Ikona Biuletyn informacji publicznej

Kontakt

Urząd Miejski w Świętochłowicach
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
p. 301, p. 302
e-mail: ego@swietochlowice.pl

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świętochłowice:

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

 ul. Łagiewnicka 76,
41-608 Świętochłowice
tel.: +48 32 3451 910


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach
Sp. z o.o.

tel.: +48 32 3451 910

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wojska Polskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach
Sp. z o.o.

tel.: +48 32 3451 910