Odpady

Informacja dla właścicieli domków jednorodzinnych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym w Świętochłowicach Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie – w zabudowie jednorodzinnej dla odpadów PAPIER/MAKULATURA, TWORZYWA/METAL, SZKŁO  stosowana jest wyłącznie zbiórka odpadów  w […]

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym w Świętochłowicach Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie – w zabudowie jednorodzinnej dla odpadów PAPIER/MAKULATURA, TWORZYWA/METAL, SZKŁO  stosowana jest wyłącznie zbiórka odpadów  w systemie „workowym”.

Odpady przygotowane w pojemnikach będących własnością mieszkańców lub w workach innych, niż opatrzone w logo MPUK w Świętochłowicach sp. z o.o. nie będą odbierane. W razie nadmiaru odpadów, prosimy o zgłoszenie tego faktu w przeddzień ich planowego odbioru, w celu ustalenia ich ilości i otrzymania instrukcji postępowania.