Odpady

Plan kontroli – Zarządzenie nr 196/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice

Zarządzenie nr 196/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie od 15 maja 2024 r. do […]

Zarządzenie nr 196/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie od 15 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na nieruchomościach położonych na terenie gminy Świętochłowice

196-2024