Odpady niebezpieczne

Papa – co z nią zrobić?

Właściciel nieruchomości ma możliwość zamówienia usługi przekazania papy, pochodzącej z drobnych remontów w nieruchomości lub gospodarstwie domowym, w worku typu BIG BAG (o pojemności 1 m3) u przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Całkowity koszt usługi wynosi 280 zł brutto.

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych


Zużyte baterie, przeterminowane leki, świetlówki

Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, świetlówki, można również umieszczać bezpłatnie w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w wybranych miejscach na terenie miasta:

 • Urząd Miejski w Świętochłowicach – ul. Katowicka 54
 • Urząd Miejski w Świętochłowicach – ul. Katowicka 53
 • OPS / MZO – ul. Bytomska 8
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej – ul. Tunelowa 2
 • Administracja MPGL nr 1 – ul. Bytomska 22
 • Administracja MPGL nr 2 – ul. Wallisa 2
 • Administracja MPGL nr 3 – ul. Katowicka 33
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach – ul. Wodna 8
 • SM w Świętochłowicach ADM Paśniki – ul. Korfantego 1
 • SM w Świętochłowicach ADM Chropaczów – ul. Beskidzka 3
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Matylda – ul. Pieczki 11/1
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiosenna – ul. Słoneczna 1
 • MBP Filia nr 1 – ul. Chorzowska 37
 • MBP Filia nr 4 – ul. Dmowskiego 21-23
 • Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach – ul. Plebiscytowa 3
 • Centrum Kultury Śląskiej Zgoda – pl. Krauzego 1
 • Centrum Kultury Śląskiej Lipiny – ul. Chorzowska 73
 • Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – ul. Sądowa 1
 • Młodzieżowy Dom Kultury –ul. Harcerska 1
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych– ul. Łagiewnicka 76

Apteki – tu oddaj przeterminowane leki

Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do następujących aptek na terenie miasta:

 • ul. Chorzowska 19;
 • ul. Chorzowska 81;
 • ul. Katowicka 3;
 • ul. Katowicka 11;
 • ul. Katowicka 36;
 • ul. Korfantego 1;
 • ul. Łagiewnicka 6;
 • ul. Śląska 109,
 • ul. Wodna 8.