Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 oraz z 2023 r. poz. 1852):

1) P.H.U. Proecco Michał Janik
ul. Kolista 30/2, 40-486 Katowice

adres punktu:
ul. Metalowców 1E, 41- 600 Świętochłowice

2) Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych
ul. Pszczyńska 13, 41-902 Bytom

adres punktu:
ul. Ceramiczna 9, 41-600 Świętochłowice

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny:

W związku ze współpracą Gminy Świętochłowice, Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach, MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko w wybranych lokalizacjach znajdują się pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

• ul. Polna 7
• ul. Licealna 20
• ul. 1 Maja 44
• ul. Konstytucji 1997 roku 1D
• ul. Katowicka 45
• ul. Śląska 75
• ul. Granitowa 22
• ul. Szpitalna 27
• ul. Wyzwolenia 37
• ul. Tatrzańska 4
• ul. Ignacego Krasickiego 7
• ul. Korfantego 1
• ul. Sportowa 2
• ul. Świętokrzyska 24
• ul. Jodłowa 37
• ul. Górna 20
• ul. Ślęzan 33
• ul. Bukowego/Barlickiego
• ul. Wiśniowa/Bukowa