Miejsca zagospodarowania odpadów

Usługi odbioru zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Gminy Świętochłowice realizowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarta została umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Na mocy zawartej umowy zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane są do Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w Chorzowie przy ul. Brzezińskiej – RIPOK.
Selektywnie zebrane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zgodnie z zawartą umową, przekazywano do Zakładu Gospodarki Odpadami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.


Odpady o kodzie 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne poddano procesowi R12 w następujących instalacjach:

1) Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba sp. z o. o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Województwo: Śląskie, Powiat: Chorzów, Gmina: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, Ulica: Brzezińska, Kod pocztowy: 41-503
2) FCC Śląsk sp. z o.o., Województwo: Śląskie, Powiat: Zabrze, Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, Ulica: Cmentarna 19F, Kod pocztowy: 41-800
3) PreZero Service Południe sp. z o. o., Województwo: Śląskie, Powiat: gliwicki, Gmina: Knurów, Miejscowość: Knurów, Ulica: Szybowa 44, Kod pocztowy: 44-193
4) BM Recykling sp. z o. o., Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: Siemianowice Śląskie, Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, Ulica: Konopnickiej 11, Kod pocztowy: 41-100

Odpady o kodach 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji poddano procesowi R3 w następujących instalacjach:
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach sp. z o. o.- kompostownia, Województwo: Śląskie, Powiat: Świętochłowice, Gmina: Świętochłowice, Miejscowość: Świętochłowice, Ulica: rejon. ul. Wojska Polskiego, Kod pocztowy: 41-600
2) Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba sp. z o. o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Województwo: Śląskie, Powiat: Chorzów, Gmina: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, Ulica: Brzezińska, Kod pocztowy: 41-503
3) PreZero Service Południe sp. z o. o., Województwo: Śląskie, Powiat: gliwicki, Gmina: Knurów, Miejscowość: Knurów, Ulica: Szybowa 44, Kod pocztowy: 44-193
4) FCC Śląsk sp. z o.o., Województwo: Śląskie, Powiat: Zabrze, Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, Ulica: Cmentarna 19F, Kod pocztowy: 41-800

Pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodach 19 05 99 Inne niewymienione odpady oraz 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 przekazano do składowania na następujące składowiska:
1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o., Województwo: Śląskie, Powiat: raciborski, Gmina: Krzyżanowice, Miejscowość: Tworków, Ulica: Dworcowa, Kod pocztowy: 47-451
2) Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Województwo: Śląskie, Powiat: Bytom, Gmina: Bytom, Miejscowość: Bytom, Ulica: Jana Pawła II 10, Kod pocztowy: 41-902
3) Cofinco Poland Sp. z o.o., Województwo: Śląskie, Powiat: Jastrzębie-Zdrój, Gmina: Jastrzębie-Zdrój, Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój, Ulica: Dębina 36, Kod pocztowy: 44-335
4) Zakład Gospodarki Komunalnej “ZAW-KOM” Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Województwo: OPOLSKIE, Powiat: strzelecki, Gmina: Zawadzkie, Miejscowość: Kielcza, Ulica: (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), Kod pocztowy: 47-126
5) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: Sosnowiec, Gmina: Sosnowiec, Miejscowość: Sosnowiec, Ulica: Grenadierów 21, Kod pocztowy: 41-216
6) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: Świętochłowice, Gmina: Świętochłowice, Miejscowość: Świętochłowice, Ulica: rejon. ul. Wojska Polskiego 0, Kod pocztowy: 41-600
7) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PreZero Recycling Południe Sp. z o.o., Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: gliwicki, Gmina: Knurów, Miejscowość: Knurów, Ulica: Szybowa 44, Kod pocztowy: 44-193
8) Sobreko Sp. z o.o., Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: częstochowski, Gmina: Poczesna, Miejscowość: Sobuczyna, Ulica: Konwaliowa, Kod pocztowy: 42-263