Nieczystości Ciekłe

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

  1. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, 22 614 59 78
  2. ZUKOMB Zbigniew Słysz  ul. Brzezińska 50 41-404 Mysłowice, 32 223 91 37
  3. TKTM Sp. z o.o. ul. Topolowa 77, 41-177 Chudów, 32 401 20 80
  4. Firma Wod-Kan Marcin Muc, ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów, 32 241 51 53
  5. Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsa BRONEX Paprota S.J., 41-600 Świętochłowice ul. Śląska 87a, 32 345 24 86
  6. WC SERWIS ŚLĄSKA Sp. z o.o., ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, 801 133 088, 32 278 45 31
  7. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, tel: 32 34 94 622
  8. ZUH RAK Spółka Jawna, ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów, tel. 32 241 28 15
  9. Kozbud Sp. z o.o., ul. Wolności 123, 41-500 Chorzów, tel. 32 241 74 27

Wzór sprawozdania kwartalnego – nieczystości ciekłe od I kwartału 2023r.