Nieczystości Ciekłe

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

 1. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, 22 614 59 78
 2. ZUKOMB Zbigniew Słysz  ul. Brzezińska 50 41-404 Mysłowice, 32 223 91 37
 3. TKTM Sp. z o.o. ul. Topolowa 77, 41-177 Chudów, 32 401 20 80
 4. Firma Wod-Kan Marcin Muc, ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów, 32 241 51 53
 5. Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsa BRONEX Paprota S.J., 41-600 Świętochłowice ul. Śląska 87a, 32 345 24 86
 6. WC SERWIS Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, 801 133 088, 32 278 45 31
 7. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, tel: 32 34 94 622
 8. ZUH RAK Spółka Jawna, ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów, tel. 32 241 28 15
 9. Kozbud Sp. z o.o., ul. Wolności 123, 41-500 Chorzów, tel. 32 241 74 27
 10. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel: 800 000 800

Wzór sprawozdania kwartalnego – nieczystości ciekłe od I kwartału 2023r.

Terminy składania sprawozdań:

 1. za I kwartał do 30 kwietnia
 2. za II kwartał do 31 lipca
 3. za III kwartał do 31 października
 4. za IV kwartał do 31 stycznia