Wysokości opłat

Terminy płatności

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

   • za I kwartał do 10 marca danego roku,
   • za II kwartał do 10 czerwca danego roku,
   • za III kwartał do 10 września danego roku,
   • za IV kwartał do 10 grudnia danego roku.

Osoby dokonujące przelewem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o podanie w tytule przelewu następujących danych:

“opłata – odpady”; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości; adres nieruchomości, której opłata dotyczy;

Przykład:

“opłata – odpady”, Jan Kowalski, Katowicka 2056

Numer konta:
Odpady Komunalne
26 1020 2313 0000 3402 0574 0560

Powyższy numer konta dotyczy opłat za usługi dodatkowe (worki BIG-BAG, kontenery na wielkie gabaryty lub gruz). Opłaty za odpady komunalne prosimy wnosić na Indywidualne Rachunki Bankowe. W przypadku braku takiego numeru prosimy o kontakt.AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
(od dnia 01.07.2022)

Nieruchomości zamieszkałe

W Świętochłowicach będą obowiązywały dwie stawki:

w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:
32,50 zł od mieszkańca

w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
65 zł od mieszkańca


Nieruchomości niezamieszkałe, stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(od dnia 01.07.2022)

   •   120 l – 24 zł;
   •   240 l – 48 zł;
   • 1100 l – 220 zł;
   • za worek 120 l  – 24 zł.
   • za worek 60 l  – 12 zł.

W przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

   •   120 l – 48 zł;
   •   240 l – 96 zł;
   • 1100 l – 440 zł;
   • za worek 120 l  – 48 zł.
   • za worek 60 l – 24 zł.