Usługi dodatkowe

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Świętochłowicach uchwały nr XIV/105/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi mieszkańcy Świętochłowic mogą zamawiać następujące usługi dodatkowe:

 1. kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem papy i innych materiałów izolacyjnych
  a) kontener 3,5 m3 – 250,00 zł,
  b) kontener 5 m3 – 320,00 zł.

 2. kontenery na odpady wielkogabarytowe
  a) kontener 3,5 m3 390,00 zł,

  b) kontener 5 m3 450,00 zł.
 3. worki typu BIG-BAG na gruz – 90,00 zł/sztuka (W przypadku gospodarstwa domowego raz do roku taka usługa jest bezpłatna.)
 4. worki  typu BIG-BAG na papę – 280,00 zł/sztuka

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zasady odbioru odpadów gruzowych w workach BIG-BAG