Poziomy odzysku

Głównym założeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja, dlatego też mieszkańcy segregujący odpady będą objęci niższą stawką za ich odbiór i zagospodarowanie.

Poziomy odzysku w 2022r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 2,16 %.
2) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych = 15,33%.
3) Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych = 20,17 %

Poziomy odzysku w 2021r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 2,68%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 99,61%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych = 8,11%.
4) Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych = 22,0769%

Poziomy odzysku w 2020r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych = 35,00%.
4) Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych = 29,75%

Poziomy odzysku w 2019r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych = 51,00%.

Poziomy odzysku w 2018r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 46,00%.

Poziomy odzysku w 2017r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 19,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 26,00%.

Poziomy odzysku w 2016r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 19,37%.

Poziomy odzysku w 2015r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 19,55%.

Poziomy odzysku w 2014r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 19,11%.

Poziomy odzysku w 2013r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,02%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 22,73%.

Poziomy odzysku w 2012r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 48,63%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 55,75%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 4,91%.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świętochłowice:

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. Brzezińska, Chorzów

Miejsce zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, rejon ul. Wojska Polskiego, 41-600 Świętochłowice

Miejsce zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, rejon ul. Wojska Polskiego, 41-600 Świętochłowice