Poziomy odzysku

Głównym założeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja, dlatego też mieszkańcy segregujący odpady będą objęci niższą stawką za ich odbiór i zagospodarowanie.

Poziomy odzysku w 2023r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 3,74 %.
2) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych = 29,24%.
3) Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych = 26,71 %

Nazwa przedsiębiorstwa Poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom składowania odpadów komunalnych
P.H.U. KON-ARE Bernadeta Bober-Tekiela 15,41 12,89
Alba Ekoplus sp. z o. o. 22,04 7,25 21,06
PreZero Service Południe sp. z o. o. 21,77 17,35 59,63
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. 34,13 3,68 36,56
Elektroodpad Sp. z o.o. 95
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 33,35 10,09
unitradelz Szymon Laskowski Wojciech Zacharow spółka cywilna 16,92 0 19,9

Poziomy odzysku w 2022r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 2,16 %.
2) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych = 28,80%.
3) Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych = 20,17 %

Nazwa przedsiębiorstwa Poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom składowania odpadów komunalnych
Elektroodpad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 96,44
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. 34,26 32,84 36,2
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o. 25,46 0 21,94
FCC Śląsk Sp. z o.o. 5 0 37,79
P.H.U. KON-ARE Bernadeta Bober-Tekiela 27,95 0 12,92
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 11,35 20,27
unitradelz Szymon Laskowski Wojciech Zacharow spółka cywilna 12,06 24,56
Unitrade Szymon Laskowski 10,07 31,44
Alba Ekoplus Sp. z o.o. 25,14 1,18 21,55
PreZero Service Południe Sp. z o.o. 18,51 13,20 62,08
FCC Polska Sp. z o.o. 7,99 33,84

Poziomy odzysku w 2021r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 2,68%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 99,61%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych = 8,11%.
4) Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych = 22,0769%

Nazwa przedsiębiorstwa Poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. 5,65 0
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 6,81
Unitrade Szymon Laskowski 14,36
Alba Ekoplus Sp. z o.o. 20,67
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu 0
FCC Polska Sp. z o.o. 0
PreZero Service Południe Spółka Sp. z o.o. 16,13 0,11

Poziomy odzysku w 2020r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 35,00%.
4) Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych = 29,75%

Poziomy odzysku w 2019r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 51,00%.

Poziomy odzysku w 2018r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 46,00%.

Poziomy odzysku w 2017r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 19,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 26,00%.

Poziomy odzysku w 2016r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 19,37%.

Poziomy odzysku w 2015r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 19,55%.

Poziomy odzysku w 2014r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,00%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 19,11%.

Poziomy odzysku w 2013r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 0,02%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 100,00%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 22,73%.

Poziomy odzysku w 2012r.:
1) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania = 48,63%.
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych = 55,75%.
3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła = 4,91%.