PSZOK Szpitalna

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2021r. o godz. 10:00 został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki przy ul. Szpitalnej.

W imieniu Recyklatora zapraszamy mieszkańców Świętochłowic.

PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.00 do 18.00, we wtorek, środę, i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Kontakt telefoniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki przy ul. Szpitalnej: 32 3451 910 (Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych).

PSZOK działa zgodnie z nw. regulaminem.

regulaminpszok

 

Projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

Karta Pszok

Wniosek o wydanie karty

regulamin_kart_pszok1