PSZOK Wojska Polskiego

GPZONiW – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych

Na terenie miasta funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów tj. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowany na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych czynny jest:

– w poniedziałki i czwartki w godz. od 10:00 do 18:00,
– we wtorki, środy i piątki w godz. od 7:00 do 15:00,
– w soboty w godz. 8:00 do 14:00.

W święta i dni wolne od pracy Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
i Wielkogabarytowych jest nieczynny.

Kontakt telefoniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki przy ul. Szpitalnej: 32 3451 910 (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej).

Można do niego bezpłatnie przekazywać:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • tekstylia i odzież,
 • zużyte żarówki i świetlówki,
 • urządzenia zawierające freon,
 • farby i tusze drukarskie,
 • zużyte oleje

Karta Pszok

Wniosek o wydanie karty

regulamin_kart_pszok1