Odpady

Nowe druki deklaracji, nowe harmonogramy

W związku z wejściem w życie następujących uchwał: Uchwały NR LX/476/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 […]

W związku z wejściem w życie następujących uchwał:

  1. Uchwały NR LX/476/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice
  2. Uchwały NR LX/477/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr LI/402/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  3. Uchwały Nr LX/478/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/225/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  4. .

w zakładce Deklaracje i stawki – Deklaracje opublikowane nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w zakładce Harmonogramy wywozu – nieruchomości niezamieszkałe nowe harmonogramy wywozu dla nieruchomości niezamieszkałych (stanowiące część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).