Odpady

Odbiór żywych choinek

Szanowni mieszkańcy. Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, że żywe choinki będą odebrane spod zagród śmietnikowych, jak i spod posesji jednorodzinnych w ramach odbioru odpadów biodegradowalnych zgodnie z harmonogramem.

Szanowni mieszkańcy. Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, że żywe choinki będą odebrane spod zagród śmietnikowych, jak i spod posesji jednorodzinnych w ramach odbioru odpadów biodegradowalnych zgodnie z harmonogramem.