Odpady

Plan kontroli – Zarządzenie nr 178/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice

Zarządzenie nr 178/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie planu kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 […]

Zarządzenie nr 178/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie planu kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. podpisanych z wybraną firmą wywozową oraz dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Świętochłowic.

kontrola2