Odpady

Plan kontroli – Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice

Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 […]

Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. podpisanych z wybraną firmą wywozową oraz dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Świętochłowice.

kontrola1